Trwa rekrutacja na rok 2018/2019. Zapraszamy! 

Prowadzimy nabór do klasy pierwszej (6 i 7 latki), drugiej i trzeciej.

... ale dołączyć do nas można w każdej chwili i do każdej klasy.

 

3 kroki w rekrutacji:

1. Zainteresowana rodzina wysyła formularz (pobierz) zgłoszeniowy na adres zapisy@iskry.edu.pl, lub wypełnia poniższy formularz.

 

2. Po otrzymaniu zgłoszenia proponujemy terminy dwóch spotkań. W pierwszym uczestniczą oboje rodzice i przedstawiciel dyrekcji Szkoły Podstawowej ISKRY. Na tym spotkaniu sprawdzamy czy nasza szkołą jest odpowiednią formą edukacyjną dla danej rodziny. Podczas drugiego spotkania odbywa się rozmowa obojga rodziców z dyrektorem ekonomicznym. Jej celem jest ustalenie wkładu finansowego rodziny, adekwatnego do jej sytuacji materialnej.

 

3. Jeżeli w wyniku rozmów dochodzi do porozumienia między Radą Zarządzającą Szkoły a rodziną, następuje przyjęcie rodziny do szkoły, potwierdzone zawartą umową.

Wniosek o przyjęcie dziecka

dla każdego dziecka wypełniamy osobny formularz

Typ placówki*

Nieprawidłowe dane

Dziecko

Imię*
Uzupełnij

Drugie imię*
Uzupełnij

Nazwisko*
Uzupełnij

PESEL*
Podaj prawidłowy PESEL

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)*
Uzupełnij

Ulica zamieszkania*
Uzupełnij

Kod pocztowy*
Podaj prawidłowy kod

Miejscowość, gmina*
Uzupełnij

Rodzice

MATKA

Imię i nazwisko*
Uzupełnij

Telefon kontaktowy*
Uzupełnij

Adres e-mail*
Podaj prawidłowy adres

Zawód wyuczony*
Uzupełnij

Zawód wykonywany*
Uzupełnij

OJCIEC

Imię i nazwisko ojca*
Uzupełnij

Telefon kontaktowy ojca*
Uzupełnij

Adres e-mail ojca*
Podaj prawidłowy adres

Zawód wyuczony ojca*
Uzupełnij

Zawód wykonywany ojca*
Uzupełnij

Rodzeństwo

Imię
Nieprawidłowe dane

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)
Nieprawidłowe dane

Aktualne miejsce nauki
Nieprawidłowe dane

Data zapisu do projektu
Nieprawidłowe dane

*
Zgoda wymagana