Cechy, które wyróżniają naszych nauczycieli to wysokie kompetencje zawodowe, zaangażowanie, fascynacja zawodem, ciągłe doskonalenie i praca nad sobą, a także dojrzałość osobista i równowaga emocjonalna, tak niezbędne u kogoś, kto ma za zadanie kierować innymi. Nasi nauczyciele troszczą się też o drobne szczegóły i delikatność w obcowaniu z ludźmi, o codzienny uśmiech, a także odpowiedni sposób ubierania się i wysławiania, które potwierdzają ich profesjonalizm, a także budują wzajemne zaufanie, niezbędne do wytworzenia autentycznego, osobistego dialogu z uczniami i ich rodzicami.

 

kontakt do nauczycieli: imie.nazwisko@nurt.edu.pl

 

Łukasz Betlewicz

wychowawca kl. 0 SP ISKRY, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Trener wokalny, inżynier ekonomista, asystent rodziny. Interesuje go gra na różnych instrumentach, śpiew, pływanie, taniec, podróże z przyjaciółmi.

 

Agnieszka Bednarczyk

nauczyciel języka angielskiego

 

Natalia Biedka

nauczyciel muzyki

 

Wojciech Ciepliński

wychowawca kl. 7 ISKRY, nauczyciel języka angielskiego

Studia filologiczne ukończył na Akademii Podlaskiej w Siedlcach w 2009 roku, gdzie studiował filologię angielską z językiem rosyjskim. Następnie uzupełnił je tłumaczeniami specjalistycznymi na Uniwersytecie Warszawskim w 2011 roku. W Iskrach pracuje od 2017 roku. Żonaty od 2012. Po pracy w głównej mierze poświęca czas rodzinie. W wolnych chwilach czyta klasykę literatury brytyjskiej i gra na gitarze basowej. „Zardzewiały” amator gier przygodowych, planszówek i karcianek.

 

Marcin Czarnopyś

wychowawca kl. 2 SP ISKRY, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki

Pochodzi z Podkarpacia. Ukończył studia magisterskie z zakresu malarstwa oraz podyplomowe z pedagogiki. Interesuje się historią i sportem.

 

Andrzej Dunajski

dyrektor SP ISKRY, nauczyciel przyrody, biologii i chemii

Doktor nauk biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim (1998). Absolwent Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993). Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie. Wykładał na Wydziale Biologii, Wydziale Chemii oraz Geografii i Nauk o Ziemi UWr, UP i PWr. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu botaniki, ekologii roślin i ekologii krajobrazu. Członek Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Moderator Akademii Familijnej. Szczęśliwy mąż i ojciec czterech córek i dwóch synów. Amator turystyki górskiej, narciarstwa i kajakarstwa.

 

Kamil Dyba

nauczyciel matematyki

Doktor nauk matematycznych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Dawniej wykładowca w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizujący się w statystyce matematycznej, biorący udział w projektach edukacyjnych skierowane także do uczniów. Organista liturgiczny, zaangażowany w wiele przedsięwzięć chóralnych - religijnych i świeckich - we Wrocławiu i swoich rodzinnych stronach. Liturgista-pasjonat.

 

Patrycja Anna Franczyk

dyrektor SP ZDRÓJ, wychowawca kl. 8, nauczyciel historii i wos

Ur. 1989, absolwentka Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Historycznych UWr. (2014) oraz studiów podyplomowych na kierunku Dydaktyka Historii (2019). Certyfikowany tutor akademicki (2016) oraz rodzinny (2019).

 

Bartosz Jakus

koordynator szkół, wychowawca kl. 8 SP ISKRY, nauczyciel historii, informatyki, techniki i wos

 

Kacper Janc

nauczyciel wychowania fizycznego

 

Agata Kaczoruk

wychowawca kl. 2 ZDRÓJ, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Monika Kopińska

wychowawca kl. 7, nauczyciel wychowania fizycznego

 

Dorota Lemantowicz

wychowawca klas 0 i 3 SP ZDRÓJ, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Eliza Mioducka

pedagog szkolny

 

Ewa Minor-Kaczmarek

nauczyciel języka polskiego

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe na kierunku neurodydaktyka z tutoringiem w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Od kilku lat zajmuje się Analizą Stylów Uczenia się autorstwa prof. Barbary Prashing, pedagogiką kreatywności, tutoringiem oraz edukacją sprzyjającą samokształceniu. Szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci.

 

Filip Muszyński

dyrektor ds. wychowania SP ISKRY, wychowawca kl. 6, nauczyciel religii

Doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki (Politechnika Wrocławska 2017), absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu (2003); ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim (2009) oraz teorię muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (licencjat, 2011); a także studia podyplomowe edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Wrocławskim (2014) oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (2015). Pracuje w Iskrach ab schola condita. Interesuje się historią i polityką.

 

Monika Mrugała

wychowawca klasy 4 SP ZDRÓJ, nauczyciel matematyki

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym. Zaangażowana w Akademię Familijną. Szczęśliwa żona i mama piątki dzieci. Lubi chodzić po górach i czytać książki o tematyce duchowej i wychowawczej.

 

Radosław Owczarski

wychowawca klas 3 i 4 SP ISKRY, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego

Studiował polonistykę (2012), historię sztuki (2013) i edukację wczesnoszkolną (2014). Obok wyuczonych przedmiotów w szkole gra na gitarze, uczy kaligrafii i malowania na szkle. Mąż i ojciec. Pasjonat ikon i kaligrafii. W wolnych chwilach maluje szopki i odnawia stare meble.

 

Martyna Prabucka

wychowawca kl. 1 SP ZDRÓJ, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Michał Siemaszko

nauczyciel fizyki

Ukończył studia licencjackie z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie student V roku. Interesuje się matematycznym ujęciem fizyki, filozofią natury oraz lingwistyką matematyczną. Lubi przechadzki po górach i podróże po świecie.

 

Krzysztof Stadniczuk

nauczyciel geografii

W 2012 roku ukończył studia licencjackie na kierunku geografia z historią, a w 2014 – studia magisterskie na kierunku geoinformatyka i kartografia. Zainteresowania: piesze wędrówki po górach (zwłaszcza polskich Sudetach); literatura kryminalna i przygodowa; sporty drużynowe (piłka nożna, siatkówka i koszykówka), taniec (zwłaszcza latynoamerykańskie); samodoskonalenie, bo jak głoszą mądre słowa: „praca nad sobą to najtrudniejsza praca”.

 

Klaudia Szermit

wychowawca kl. 6 SP ZDRÓJ, nauczyciel języka polskiego

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (2016 i 2018). Interesuje się polskim językiem migowym i kulturą głuchych.

 

Aleksandra Tomaszewska

nauczyciel języka hiszpańskiego

 

Paweł Ulatowski

nauczyciel wychowania fizycznego, koordynator UKS ISKRY

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego (2013), kierunek wychowanie fizyczne, specjalizacja trenerska. Trener UEFA A (2016), instruktor pływania (2012), kierownik wypoczynku (2019). Żonaty, tata Antosi. Interesuje się piłką nożną, muzyką i turystyką górską. Kibic Interu Mediolan.

 

Anna Witowska

logopeda

 

Aleksandra Włodarczyk

nauczyciel wspomagający

 

Magdalena Wolniak

nauczyciel wspomagający

 

Michał Wolny

wychowawca klasy 1 SP ISKRY, nauczyciel biologii, edukacji wczesnoszkolnej i edukacji dla bezpieczeństwa

Ukończył biologię i studium przygotowania pedagogicznego na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (2003), a także studia podyplomowe dla nauczycieli przysposobienia obronnego (2006) oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (2020). Uczestniczy w regionalnych i ogólnopolskich projektach badawczych z zakresu ochrony środowiska. Od wielu lat współpracuje ze Stacją Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku, jako obrączkarz wybranych gatunków dzikich ptaków w Polsce. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu entomologii i muzealnictwa przyrodniczego. Interesuje się entomologią, ornitologią i porcelaną śląską z XIX wieku. W wolnych chwilach podróżuje, fotografuje przyrodę i maluje obrazki na szkle.

 

Agnieszka Zając

wychowawca kl. 5, nauczyciel języka angielskiego, techniki i informatyki

 

Anatol Zimoch

wychowawca kl. 5 SP ISKRY, nauczyciel języka angielskiego

Ukończył studia magisterskie na kierunku filologia angielska ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Wrocławskim (2017). Mąż Natalii i ojciec Stanisława. Interesuje się historią i motoryzacją. Z zamiłowania piwowar domowy.