program nauczania MOS 0355W naszej szkole stawiamy na całościowy rozwój uczniów. Zależy nam na tym, aby chłopcy kończący edukację w ISKRACH, posiadali odpowiednią szeroką wiedzę, umożliwiającą im dalsze kształcenie, ale byli także osobami odpowiedzialnymi, pracowitymi i sumiennymi, zdolnymi do prawdziwej przyjaźni i miłości i chcieli się realizować w solidarnym i skutecznym działaniu dla rozwoju ludzkiej społeczności. Takim celom  można sprostać tylko wówczas, gdy w parze z edukacją idzie troska o wychowanie. W naszej szkole wychowanie uczniów jest realizowane dzięki ścisłej współpracy osobistego opiekuna ucznia z rodzicami, wprowadzonym konkretnym zasadom życia szkolnego (kodeks klasy), doskonaleniu w zaplanowanych na każdy miesiąc cnotach, pełnionych przez uczniów dyżurach na rzecz klasy i szkoły, a także zajęciach wolontariackich. Dzięki równoległej pracy nad zachęcaniem uczniów do zdobywania wiedzy, jak i dyscyplinie i motywowaniu chłopców do pracy nad sobą, osiągane są bardzo dobre efekty całego kształcenia.